A4 PRŮLOM

Klauzurní práce z minulého akademického roku absolventa našeho Grafického designu Martina Stehlíka z prvního ročníku Vizuální komunikace na Katedře umění a architelkuty na TUL.

„Základem těchto reliéfů jsou bez rozmyslu nakreslené křivky, které používám často, jde o takovou automatickou kresbu. Tyto linie následně přetvářím pomocí ohýbaných papírů do objektů a jejich průniků, výsledek osvětluji LED diodami, kterými vyvažuji kompozici a hraji si se světlem a stíny distorzních částí.“