• Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (čl. 13 a 14 obecného nařízení)

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Liberecký kraj jako správce má povinnost informovat subjekty zpracovávaných osobních údajů o skutečnostech vztahujících se ke zpracování osobních údajů a o právech subjektů osobních údajů v rozsahu informací uvedených v čl. 13 a 14 obecného nařízení.

Kontaktní adresa správce:

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace

IČO: 60252600
ID datové schránky: 5uqk84m

Horní náměstí 1
Jablonec nad Nisou
466 80

telefon: 778 540 704
e-mail: 

Zástupce správce osobních údajů:

Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s Cl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) oznamujeme, že Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Krajský úrad Libereckého kraje, U jezu 642/2a, IČ 70891508 Liberec 461 80, U jezu 642/2a, IČ 70891508 je

Bc. Roman Šikola
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: 
Více na: kb-gdpr.kraj-lbc.cz