• Erasmus +

Program Erasmus+

Každoročně mohly organizace / školy v termínu pro předkládání žádostí podávat své návrhy na projekty v rámci programu Erasmus+: Klíčová akce 1 – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. V rámci těchto projektů organizace vysílají v průběhu projektového období své žáky nebo zaměstnance na mobilitu do zahraničí. Žádost o grantovou podporu předkládala organizace, nikoliv samotný účastník. Naplánované aktivity mají vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných žáků nebo pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.  Strategii rozvoje popisovali předkladatelé v žádosti v části tzv. Evropského plánu rozvoje.

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Mobility se mohou zúčastnit žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol (absolvent = do jednoho roku po ukončení školy).

Jedná se o stáž v odborném vzdělávání a přípravě, kterou je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku:

  • aktivita mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců
  • Polsko Gdaňsk mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů, říjen 2021
  • Polsko Gdaňsk mobilita žáků v délce trvání od 2 týdnů, červen 2023