• Základní informace

STUDIUM SUPŠ A VOŠ

Studium na střední uměleckoprůmyslové škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou. Škola nemá vlastní jídelnu ani ubytovací zařízení pro žáky. Sekretariát školy poskytne přijatým uchazečům kontaktní adresu internátu. Žáci se mohou stravovat v jídelně Primirest. Ve škole se vyučuje anglický jazyk. Součástí studia je také několikadenní plenérový pobyt, zahraniční odborná stáž a další kurzy dle aktuální nabídky. Škola se zapojuje do několika projektů mezinárodní spolupráce s krátkodobými výměnami studentů. Škola má bezbariérový přístup.

Vyšší odborná uměleckoprůmyslová škola nabízí tříletý vzdělávací program zakončený absolutoriem (DiS).