• VOŠ – Ražená medaile a mince

82-41-N/06 – Ražená medaile a mince

VOŠ – Ražená medaile a mince

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou praktickou činnost při výrobě mincí a medailí, podpořenou vyspělým výtvarným myšlením a orientací v mincovnictví a medailérské tvorbě. VOŠ cílevědomým pěstováním vztahu k mincovní a medailérské disciplíně buduje specializovaný mezistupeň mezi SOŠ a VŠ a vytváří tak předpoklad zabývat se touto disciplínou na VŠUP, AVU a tak zasáhnout kvalifikovaně do mincovní a medailérské tvorby.

  • FORMA STUDIA – tříleté, denní, zakončené absolutoriem
  • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU – přihláška ke studiu na Vyšší odbornou školu, SEVT-491520 do 28. 8. 2023, naleznete např. zde
  • PLACENÉ STUDIUM – roční poplatek je stanoven na 5 000 Kč
  • POČET STUDENTŮ – přijímá se maximálně 8 studentů do ročníku

Tým VOŠ

MgA. Josef Oplištil

MgA. Josef Oplištil

Vedoucí ateliéru
MgA. Hana Hančová

MgA. Hana Hančová

Výtvarný pedagog
Bc. Martin Lubas

Bc. Martin Lubas

Učitel PCV
MgA. Miroslav Schovanec

MgA. Miroslav Schovanec

Učitel PCV