• Úspěchy našich absolventů

Mnozí naši absolventi v navazujících studiích či samostatné výtvarné tvorbě zažívají mnohé úspěchy. V této části se vám budeme snažit je představit a ukázat jejich aktuální tvorbu.