Po nějaké době opět představujeme tvorbu naší absolventky Nely Maruškevičové, tentokrát z letošního libereckého Art Weeku.
Při vpuštění světla do pokoje
instalace, kombinovaná technika, 2023
Liberecká autorka a absolventka Ateliéru Malba II Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně představuje ve věži z roku 1901 diplomovou práci sestávající z abstraktních maleb a skleněných objektů. Klade přitom důraz na práci s prostorem, do kterého vstupuje s lehkostí a vytváří jakousi fantazijní krajinu. Interiér Věže je charakteristický stálým světlem, které celodenně doléhá ze všech stran a koncepci díla tak podporuje. Ve své tvorbě se dlouhodobě zajímá o zhmotnění vzpomínek a iluzorního prostředí krajiny a s tím souvisejícím eskapismem. Na plátnech experimentuje s barvou a nití, zachycuje prožitky samoty, intimity, ticha, bezčasí, meditativnosti. V současné době se věnuje blíže pojmu bezpředmětnosti a nekrajiny – krajinu ve svém díle nezobrazuje konkrétně, avšak stále zůstává jejím hlavním inspiračním zdrojem. Původně využívaný textil a jeho prošívání začala postupně vrstvit a kombinovat s dalšími materiály. Dochází k jakémusi hybridnímu médiu, které malbu přesahuje. Malířský princip zůstává, ale bez omezení podkladu, rámu nebo absolutní plošnosti.