• Grafický design

82-41-M/05 Grafický design

Grafický design

Obor reaguje na aktuální potřebu výtvarně schopných grafiků v oblasti propagačního designu a je zaměřen na navrhování a realizaci nejrůznějších propagačních materiálů. Záběr studia propagační grafiky sahá od obecného výtvarného a kreslířského vzdělání přes klasické grafické techniky až po moderní práci grafického designéra s využitím výpočetní techniky. Důraz je kladen na práci s písmem a typografii. Žáci se během studia seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, základy animace, grafickou úpravou knihy a časopisu, zpracováním firemního loga a jeho dalším grafickým využitím v propagačních materiálech až po velkoplošné reklamy. Uplatnění nacházejí absolventi v rozsáhlé oblasti reklamního a marketingového průmyslu jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci reklamních agentur a studií.

Tým grafiků

MgA. Jan Picko

MgA. Jan Picko

Vedoucí ateliéru
Jiří Chalupa

Jiří Chalupa

Učitel PCV
Hana Koubková, DiS.

Hana Koubková, DiS.

Učitelka PCV
Mgr. Jan Krosch

Mgr. Jan Krosch

Učitel PCV
David Matura

David Matura

Učitel PCV
MgA. Jarmila Maturová

MgA. Jarmila Maturová

Výtvarný pedagog