Základní kontakt

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní nám. 1, příspěvková organizace
IČO: 60252600
IZO SUPŠ: 102047723 / IZO VOŠ: 110028627 / IZO řed.: 600020371

Bankovní účet: KB 78-5800750267/0100
ID datové schránky: 5uqk84m

Horní náměstí 1
466 80  Jablonec nad Nisou

telefon: 488 588 920, 778 540 704 (sekretariát)
e-mail:

Ředitelka  určila příslušnou osobu za přijímání oznámení: Renáta Sirůčková

telefonický kontakt na příslušnou osobu:488 588 920, 778 540 704

whistleblowing (zákon o ochraně oznamovatelů) e-mail:

Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.
Škola je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. Pr, vl. č. 799.

Další kontakty

Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže, který spravuje Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou:
Ubytování – 483 443 243 pí. Soprová
Primirest – 603 261 081 p. Hásek
Ústředí – 483 443 111

Emailové adresy začínají jménem v závorce a pokračují doménou  @supsavos.cz

Vedení školy

PB – Picko Baumannová Martina, Mgr. Bc., MBA – ředitelka školy (martina.picko.baumannova)

SM – Šmirausová Lucie, Mgr. – zástupce ředitele školy (lucie.smirausova)

OP – Oplištil Josef MgA., DiS. – zástupce ředitele školy proVOŠ (josef.oplistil)

Učitelé – výtvarné předměty

HA – Hančová Hana, MgA. (hana.hancova)
HO – Horák Petr, Mgr. (petr.horak)
JE – Jelínková Jitka, Mgr.A. (jitka.jelinkova)
KM – Komňacký Vladimír, Ak. soch. (vladimir.komnacky)
MA – Maturová Jarmila, MgA. (jarmila.maturova)
PO – Picko Jan, MgA. (jan.picko)

Učitelé – praktická cvičení

BřJ – Břichňáčová Jana (jana.brichnacova)
CP – Čapounová Petra, DiS (petra.capounova)
DS – Dostál Vojtěch, DiS. (vojtech.dostal)
FJ – Fischerová Jana (jana.fischerova)
HN – Hanková Romana (romana.hankova)
CA – Chalupa Jiří (jiri.chalupa)
KH – Koubková Hana, DiS. (hana.koubkova)
KrJ – Krosch Jan, Mgr. (jan.krosch)
LN – Linka Zdeněk (zdenek.linka)
LU – Lubas Martin, MgA., Bc. (martin.lubas)
MD – Matura David (david.matura)
PJ – Petrásek Josef (josef.petrasek)
RU – Rudolf Radovan (radovan.rudolf)
SCH – Schovanec Miroslav, MgA. (miroslav.schovanec)
SPM – Speranza Markéta, MgA. (marketa.speranza) (rd.dovolená)

Učitelé – teoretické předměty

DA – Dostálová Simona, Mgr. (simona.dostalova)
KO – Kopalová Jaroslava, Mgr. (jaroslava.kopalova)
KoH – Kozelková Helena (helena.kozelkova)
MK – Malachová Kateřina, Mgr. (katerina.malachova)
HE Kubschová Eva, Mgr. (eva.kubschova)
MI – Mikulášková Lenka, Ing. (lenka.mikulaskova)

Ostatní pracovníci

Duschková Lucie – ekonomka (lucie.duschkova)
Sirůčková Renáta – sekretářka (renata.siruckova, sekretariat)
Miroslav Schovanec st., PhDr. – školní psycholog ()
Smrček Petr – správce sítě (petr.smrcek)
Vaněk Jiří – školník
Břichnáč Oldřich – ostraha objektu
Morávková Šárka – uklízečka
Gáborová Marie – uklízečka