• Přijímací řízení SUPŠ

Druhé kolo přijímacího řízení proběhne v termínu 11. 6. 2024

Přihlašování bude probíhat prostřednictvím systému DIPSY od 21. 5. – 24. 5. 2024

O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách školy.

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 24. května 2024.

První kolo přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek – pořadí uchazečů, bude zveřejněna 24. 1. 2024 na webových stránkách školy v sekci Novinky  a úspěchy v sekci Přijímací řízení SUPŠ.

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

  • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
  • výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
  • odpadá zápisový lístek
  • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
  • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
  • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Kritéria přijímacích zkoušek jsou aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SUPŠ

Kritéria přijímacích zkoušek jsou zveřejněny do 31. října.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří proběhne dne 18. 10 a 15. 11. 2023 od 13. 00 do 19.00

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. listopadu.

 • Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.
 • Prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, doruč svou přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.
 • Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.
 • Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni na https://supsavos.cz/o-skole/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-sups/ či www.msmt.cz.
 • Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel
 • Důležitou součástí přihlášky je prokázání zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře).
 • Pozvánku k přijímacímu řízení zasíláme emailem na emailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce.

Nevyšlo to?

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijata do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v obvyklém termínu.