• Přijímací řízení SUPŠ

První  kolo přijímacího řízení

Výsledková listina přijímacích zkoušek – pořadí uchazečů, bude zveřejněna 24. 1. 2024 na webových stránkách školy v sekci Novinky  a úspěchy v sekci Přijímací řízení SUPŠ.

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

  • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
  • výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
  • odpadá zápisový lístek
  • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
  • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
  • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Kritéria přijímacích zkoušek jsou aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SUPŠ

Kritéria přijímacích zkoušek jsou zveřejněny do 31. října.
O požadavcích na uchazeče, skladbě přijímacích zkoušek a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy. Nejpozději do konce října jsou přesné informace uveřejněny na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří proběhne dne 18. 10 a 15. 11. 2023 od 13. 00 do 19.00

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. listopadu.

 • Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.
 • Prokazatelným způsobem, např. doporučeným dopisem, doruč svou přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy nejpozději do konce listopadu.
 • Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.
 • Tiskopis dostaneš ve škole nebo si ho stáhni na https://supsavos.cz/o-skole/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-sups/ či www.msmt.cz.
 • Pokud se hlásíš do maturitního oboru, při vyplňování přihlášky se drž pravidel
 • Důležitou součástí přihlášky je prokázání zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře).
 • Pozvánku k přijímacímu řízení zasíláme emailem na emailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce.

Nevyšlo to?

Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijata do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v obvyklém termínu.