• Naši partneři

Spolupráce se sociálními partnery je významnou složkou vzdělávacího procesu, která se podílí na zvyšování  kvality výstupu, tedy flexibilní pracovní síly vybavené odbornými i sociálními kompetencemi.

Primárně se tento fakt projevuje v organizaci odborného výcviku, tím že žáci třetího ročníku studia vykonávají pod dohledem pedagogických pracovníků
a instruktorů část odborného výcviku přímo v reálném prostředí firem.

Seznamují se tak s měkkými faktory firem, tj. podmínkami práce počínaje organizací práce a bezpečností práce v provozu, postavení zaměstnanců ve firmě včetně povědomí o systému odměňování za práci a zaměstnaneckých výhod (benefitů), ale především mají možnost trénovat a rozvíjet odborné dovednosti na  výrobních zařízeních různého typu, získávat vědomosti o nových technologiích, pracovních postupech a používaných materiálech (tvrdé faktory).

Sekundární význam spolupráce se sociálními partnery vychází ze skutečnosti, že řada firem nabízí žákům po ukončení studia možnost zaměstnání.
Toto pak pozitivně ovlivňuje ukazatel uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce.

Význam spolupráce se sociálními partnery má dopad i na odborný růst pedagogických pracovníků školy. Sepětí teoretického pojetí přípravy na budoucí profesi s praxí je tradiční hodnotou školy.

Partneři školy

Zvláštní poděkování Nadaci PRECIOSA

Díky štědré podpoře Nadace Preciosa nám bylo v roce 2023 umožněno významným způsobem zkvalitnit  pracovní podmínky v dílenských učebnách oboru Design bižuterie a módního doplňku. Inovace dílen Oboru 82 – 41 – M/15 zaměření Design bižuterie a módního doplňku.

Zlepšení podmínek studia žáků i pedagogů – nákup dílenského vybavení využívaných ke kvalitní přípravě žáků na budoucí povolání.

Děkujeme za stálou podporu naší školy a velmi si vážíme spolupráce s firmou Preciosa a.s.