• Zapojení do projektů

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

Grant Nadace Preciosa

Žádost o finanční podporu z Nadace Preciosa byla úspěšná a v září 2022 bylo z těchto finančních prostředků podpořeno zaměření Design grafické a plastické rytiny.

Erasmus plus 2020-1-CZ01-KA102-077717SUPŠ a VOŠ JBC – Učíme se praxí

Rozvoj kompetencí pedagogů SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou II výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282:

Projektové dny pro žáky SŠ

Zaměření: seznámení žáků ZŠ s jednotlivými zaměřeními a obory školy v rámci workshopů v jednotlivých ateliérech a dílnách. Frekvence konání bude dle zájmu jednotlivých ZŠ. Rozsah ve vyučovacích hodinách: 4 vyučovací hodiny v rámci jednoho dne pro jednu skupinu, obvykle jde o 4 workshopy (v součtu jde o 12 -16 hodin během jednoho projektového dne). Očekávaný počet ZŠ/žáků, kteří se do dané činnosti zapojí je cca 18 žáků ZŠ v průběhu jednoho projektového dne.  Předpokládaný počet projektových dní v jednom školním roce je 8 (celkový předpokládaný počet je 16 projektových dní).

Kroužek pro žáky SŠ 3D technologie

Dané parametry: frekvence konání kroužku 2x týdně v rozsahu 90 minut v rozsahu jednoho školního roku, počet žáků 8.

Rozpočet je čerpán dle pokynů finančního manažera projektu na základě rozpočtového plánu.

V rámci tohoto projektů probíhají již osvědčené šablony, realizace úspěšně probíhá, domníváme se, že bude projekt Šablony, který je součástí projektu NAKAPLK 2 úspěšně naplněn. Realizují se šablony Odborník ve výuce, Stáž ve firmě, Doučování, Tandemová výuka a Stáže v zahraničí. Rozpočet je čerpán v nejvyšší možné výši.

Erasmus 2022-1-CZ01-KA12-VET-000075784, SUPŠ a VOŠ JBC – Učíme se praxí v zahraničí II

Inovace VOV v odborné oblasti humanitní Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_041/0008011:

Účast na konferenčních workshopech a kulatých stolech, tvorba písemných materiálů dle obsahu projektu.