• Přijímací řízení VOŠ

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 1. ročníku tříletého studia VOŠ se přijímají uchazeči, kteří absolvovali SŠ s maturitou. Vzhledem ke specifice vzdělávacího programu je podmínkou přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky, která probíhá v jednom dni.

U talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout co největšího počtu bodů v těchto úkolech:

  • Úkol č. 1 – prokázání kresebné dovednosti – max. počet bodů 40
    (studijní kresba podle modelu)
  • Úkol č. 2 – prokázání samostatného výtvarného projevu – max. počet bodů 30
    (kompozice na dané téma do daného tvaru)
  • Úkol č. 3 – prokázání plastického vyjadřování – max. počet bodů 30
    (sochařské vyjádření navržené kompozice)

Součástí talentové zkoušky je:
a) pohovor s uchazečem a předložení domácích prací – max. počet bodů 30
b) určení bodů za prospěch v jednotlivých ročnících SŠ – max. počet bodů 20

Jednotlivé úkoly vyhodnotí komise a určí počet bodů. Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ obdrží uchazeči do 7 dnů po konání přijímací zkoušky.

Dokumenty ke stažení

Důležité datumy

Přihlášky je možné zasílat do

30. května 2024.

Termín přijímacího řízení je

19. června 2024.