Diplomka naší absolventky

Absolventa našeho Grafického Designu Kristýna Mikolášková si za téma svojí diplomky zvolila rodinný relikviář, na výrobě forem pro tuto práci se podílela i naše škola. Ke skvělému výsledku gratulujeme.

Každý máme tendenci uchovávat památku na někoho, koho jsme měli rádi nebo na životní období, ve kterém jsme byli šťastní. K tomuto účelu často schraňujeme předměty, které jsou jinak bezvýznamné a často mohou působit až odpudivě (vlasy, zuby, použité předměty, apod.). Cílem mé práce bylo vytvořit pro takto důležité osobní předměty vlastní důstojné místo – relikviář, který by jistým způsobem zprostředkoval charakter a podstatu těchto předmětů. Jako stěžejní materiál jsem zvolila písek, jakožto symbol pomíjivosti času. Ten vytváří spodní část relikviáře – oltář, v němž jsou obtisknuté dva tvary, uchovávající dané předměty – ovoid symbolizující narození a koule symbolizující smrt. Otisk zde hraje důležitou roli, jelikož představuje otisk člověka, který je nám blízký. Je to otisk, který zůstane věčný.