Malíř z Baumaxu

Další medailon je věnován našemu absolventovi Designu grafické a plastické rytiny Honzovi Harantovi, který studoval malbu na Akademii Výtvarných umění.

„Ve své aktuální tvorbě se zaměřuji na čistý motiv. Téma, které teď řeším je např. „Jak přestat lpět“ nebo přemýšlím o protipólech tématu Baumax, které jsem si zpracovával na AVU a vyrovnával jsem se s tím. Hledám svobodné motivy a často také pracuji v plenéru. Občas začlením do kompozice postavu, jako je to např. u obrazu „Sám s věcmi“. V plenéru také často kreslím pastelkama a zkouším i perokresbu. Při studiích na AVU jsem maloval i ve Francii ve městě Lavaur.“