Tvorba „až na krev“

Pokračujeme v medailoncích našich absolventů. Své projekty vám tentokrát představí absolventka našeho Grafického designu a studentka KDE na TUL Veronika Johana Vedralová.

Realizovala jsem skleněný whiskey set obalený kůží a hovězinou. Koncept práce je o násilí a brutalitě páchané nejen na zvířatech, ale i mezi lidmi. Ve své práci kritizuji například nehumánní zacházení na jatkách. Součástí byla menší performance s vepřovou krví, čímž jsem chtěla vyvolat v divákovi znepokojení, a aby si lidé víc uvědomili, co se ve světě děje.

Kožené obaly jsou ušité, aby se daly ze sklenic sundávat. Jsou rozdělené na dvě kolekce – komerční a konceptuální. Některé obaly jsou inspirované cejchováním zvířat, proto jsou označené rozžhaveným železem s mou iniciálou a některé jsou tetované.

Další semestrální prací byl design šperku, konkrétně řetězu. Téma moji práce bylo světlo a stín. Zabývala jsem se myšlenkou, proč by nemohl být šperk i nehmotný. Osvěcovala jsem průhledné předměty na tělo a vytvořila jsem s nimi instalaci, před kterou si divák může stoupnout a nechat se osvítit, čímž si šperk vyzkouší. Součástí jsou fotografie, kde jsem řetěz na těle tvořila digitálně z nafocených světel a stínů. Ve fotografiích jsem pokračovala v zadaném tématu – pohyb, proto vznikl soubor rozmazaných fotografií se zachyceným pohybem.

Dál jsem nafocené stíny a světla převedla na tvary, které se vyřezaly na laseru a vznikly tak dva kovové řetězy.