Výtvarný návrat k přírodě

Pokračujeme v seriálu medalonků našich absolventů. Opět se po čase podíváme, co tvoří absolventka Grafického designu Nela Maruškevičová, která studuje na FaVU, ateliér Malba 2 Luďka Rathouského.

Poslední dva semestry se zabývám tématem chtíče návratu k přírodě a hranicí mezi přírodou a člověkem. Zpočátku jsem se snažila naznačit, že námi viděná panenská příroda ve formě lesů, luk či hor, už bez lidského zásahu téměř neexistuje. Návrat do starých časů skrze výlety do lesa či sbírání bylinek již tedy není možný. Inspirovala jsem se tedy samotnou krajinou a postavila do role člověka, který spíš vytváří či přetváří krajinu pro své potěšení, tak jak se mu líbí.
Později jsem si však uvědomila, že se mi do práce stále dostává několik stále opakujících se pojmů, zejména člověk a příroda, nebo přirozený a nepřirozený. Začalo mě zajímat, kde se mezi nimi nachází hranice. Ta je ovšem velmi tenká, mnohdy spíše intuitivní. Třeba toxicita je pojem spojovaný výhradně s člověkem, přesto je na světě stále množství jedovatých žabek a hub. Definice ani jednoho, ani druhého tedy není jednotvárná. Snažím se skrze symboly vytvářet jakousi poezii propojující tyto pojmy. Stříbrná jako barva každodenních kovových předmětů, ale také jako lesklé šupiny ryb. Jako z kráteru sopky i z továrny stoupá sloup kouře.