Klauzury a kloboučky

Klauzury naší VOŠ se nesly v duchu soutěže pro Českou mincovnu, a. s., tématem soutěžené medaile bylo sousloví Gaudeamus igitur, téma studentské a bujaré, proto ty veselé kloboučky.