Myšlenkový most

Ještě před koronakrizí jsme pro SPMP ČR Sekci Downův syndrom navrhovali nové logo akci Myšlenkový most a pro tyto účely jsme vyráběli i 3D materializace pro potřeby propagace této akce. Autorem vítězného návrhu se stal student třetího ročníku Viktor Sukup.