Obhajoby třetího ročníku

I našim třeťákům se vesměs obhajoby velice vydařily.