Příběh bohéma

Naši studenti nedávno navštívili výstavu „Petr Brandl – Příběh bohéma“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Absolvovali výstavu s výkladem společně s interaktivní složkou v rámci různých úkolů, pomocí kterých se blíže seznámili s dílem jednoho z velikánu barokní malby u nás.

Jak je patrno z fotografií naši studenti se v rámci této akce velmi dobře bavili 😊