Projektové dny se ZŠ Šumava

Nedávno k nám po dvakráte na projektový den zavítali žáci ZŠ Šumava. Jak je vidět, tak si čas strávený u nás nemálo užili.