Přejeme vám vše nej v následujícím roce.
Autorem letošní oficiální školní PF je Matyáš Nerad.