V rámci exkurze jsme se zaměřili na dobu gotickou v Českých zemích. Podívali jsme na portál s Ukřižováním Týnského chrámu a dále jsme navštívili Národní galerii v Anežském klášteře. Tam jsme prošli postupně expozici od dob rané gotiky přes vybraná díla vrcholné etapy, sochy madon krásného slohu až k velkoformátovým dílům pozdní gotiky. Soustředili jsme se na vývoj a poznání znaků jednotlivých období. Exkurze byla i interaktivní.