II. kolo přijímacího řízení

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Období pro vykonání talentových zkoušek :

23. května 2023 

Podmínky a pozvánka k přijímacímu řízení:

Přijetí a zápis ke studiu oborů s talentovou zkouškou

Pokud u talentové zkoušky uspěješ, pokračuješ dále v přijímacím řízení. Konečné rozhodnutí o výsledcích přijímaček, tj. o přijetí a nepřijetí uchazečů, vydá ředitel školy do 30. 5. 2023