• Novinky

Mapa školy 2023

Mapa školy je sada on-line dotazníků. Zjišťuje komplexní zpětnou vazbu na fungování školy od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line podobě.

V dotaznících jsme se ptali na:

  • výuku a hodnocení
  • spolupráci
  • bezpečí
  • materiální zázemí
  • spokojenost se školou
  • vztahy

Výstupy z šetření:

Tištěné výstupy jsou v podobě analytické zprávy a přehledných grafů včetně srovnání s ostatními zapojenými školami spolu s individuální zprávou k dispozici u ředitele školy.

Stručný přehled výsledků je přiložen v elektronické podobě u příspěvku.

Všem, kteří dotazníky vyplnili, děkujeme za spolupráci a vašimi připomínkami a podněty se budeme inspirovat pro další práci.

Výsledky naší školy jsou velmi dobré a zpětná vazba, které se nám dostává od žáků, rodičů i učitelů přispívá k pozitivní a přátelské atmosféře u nás ve škole.

Ke stažení