Obhajoby letošních maturit proběhly jak měly a úroveň prací byla tradičně vysoká.