• Novinky

Třídní schůzky 18/4/2023

Dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat 18. dubna od 16 hodin.

Rodiče obdrží informace o studijním prospěchu žáků. Třídní učitelé podají informace o akcích a organizaci vzdělávání do konce školního roku.
Třídní schůzky budou probíhat v uvedených učebnách.

Všichni vyučující budou k dispozici do 18.00. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na výstavy klauzurních prací, které budou přístupné v učebnách rovněž do 18.00.

Třídy a místnosti

  • 1. ročník, třídní učitelka Mgr. Kateřina Malachová – učebna č. 319
  • 2. ročník, třídní učitelka Mgr. Simona Dostálová – učebna č. 404
  • 3. ročník, třídní učitel David Matura – učebna č. 408
  • 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Kopalová – učebna č. 318