• Novinky

Třídní schůzky 22/11/2022

Dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat 22. listopadu od 16 hodin.

Rodiče obdrží informace o studijním prospěchu žáků. Třídní učitelé podají informace o akcích a organizaci vzdělávání do konce školního roku.
Třídní schůzky budou probíhat v následujících učebnách:

  • 1. ročník, třídní učitelka Mgr. Kateřina Malachová – učebna č. 319
  • 2. ročník, třídní učitelka Mgr. Simona Dostálová – učebna č. 404
  • 3. ročník, třídní učitel David Matura – učebna č. 408
  • 4. ročník, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Kopalová – učebna č. 318

Všichni vyučující budou k dispozici rodičům do 18 hodin. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na výstavu 3. ročníku sestávající z prací z plenérového pobytu v Bílém Potoce, který se konal v červnu.

Těšíme se na Vaši účast.