• Novinky

Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Přinášíme výsledky přijímacích zkoušek konaných 10.–12. ledna 2023 (viz pravý sloupec) a připomínáme:

  • zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku nebo pro odvolání;
  • uchazeč svůj úmysl stát se žákem střední školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí;
  • uchazeči, kteří nebyli ke studiu přijati, je zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí;
  • odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Všem uchazečům děkujeme za účast a výborné výkony. Na všechny přijaté se pak těšíme v září!